torsdag 24. november 2011

Viktig å vite om NUF/LTD

Viktig å vite om NUF/LTD, plikter:

Årlig levering av årsrapport, Annual Return.
Årlig levering av årsregnskap, eller Annual Accounts,eller Dormant Company Accounts til
Companies House.

Unnlatelse av å levere årsregnskap, eller Annual Accounts, eller Dormant Company Accounts er en straffbar handling som kan resultere i at medlemmene blir bøtelagt personlig i den kriminelle domstoler. I tillegg kan registerfører iverksette tiltak for å slette selskapet fra offentlig register. Unnlatelse av å betale en Forsinkelsesgebyr kan resultere i tvangsforretninger.
Dette bøtelegges inntil 1500/7500 gbp.

For eksempel regnskapet for regnskapsperioden avsluttet 30 september 09 må være levert innen 30. juni 2010 for å unngå en sen innlevering straff. Hvis ikke var levert til Companies House frem til 15. juli 2010  ville pådra seg et Forsinkelsesgebyr på £ 150.

Ved forsinket levering, eller ikke levering av  årsrapport, Annual Return vil kunne medføre at selskapet slettes.

Referanse: Companies House
i Norge er det levering av selvangivelse og årsregnskap, forsinket årsregnskap bøtlegges, men er generelt ikke så strengt som i england.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar