lørdag 19. november 2011

Plikter for et LTD og NUF:

I England, for LTDet:
  • Årlig levering av årsrapport, Annual Return.
  • Årlig levering av årsregnskap,Annual Accounts, eller Dormant Company Accounts.
  • Innlevering til skattemyndighetene, for skattefritak om ikke drift i england, HM Revenue & Customs (HMRC).
I Norge, for NUFet:
  • Innlevering av selvangivelse og næringsoppgave til skatteetaten.
  • Innlevering av årsregnskap til Brønnøysund.
  • Innlevering av mva oppgaver og eventuelle AGA oppgaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar